BOSKAS Magdalena Jakubowska-Miąsek
NIP: 5242383935
REGON: 140422161

BIURO:
ul. Benedykta 1,
03-606 Warszawa

tel: 501 724 999
fax: 0-22 678 95 19


Konto bankowe:
Santander Bank Polska SA
04 1090 1841 0000 0001 0491 0541

www.boskasteddies.com
info@boskas.pl

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.boskas.pl prowadzony jest przez MAGDALENĘ JAKUBOWSKĄ-MIĄSEK prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
MAGDALENA JAKUBOWSKA-MIĄSEK BOSKAS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5242383935, REGON 140422161, adres poczty elektronicznej: info@boskas.pl.

Formularz kontaktowy


Wyślij

NEWSLETTER

 


wpisz swój adres mailowy, jeśli chcesz być z nami na bieżąco