×

Kontakt

Sklep "Boskas" - Magdalena Jakubowska - Miąsek

Biuro:

ul. Benedykta 1,
03-606 Warszawa

tel: 501 724 999
fax: 0-22 678 95 19

NIP: 5242383935
REGON: 140422161

Konto bankowe:

Santander Bank Polska SA
04 1090 1841 0000 0001 0491 0541

www.boskasteddies.com
info@boskas.pl

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.boskas.pl prowadzony jest przez MAGDALENĘ JAKUBOWSKĄ-MIĄSEK prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA JAKUBOWSKA-MIĄSEK BOSKAS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5242383935, REGON 140422161, adres poczty elektronicznej: info@boskas.pl.