×

Kontakt

  Sklep "Boskas" - Magdalena Jakubowska - Miąsek

  Biuro:

  ul. Benedykta 1,
  03-606 Warszawa

  tel: 501 724 999
  fax: 0-22 678 95 19

  NIP: 5242383935
  REGON: 140422161

  Konto bankowe:

  Santander Bank Polska SA
  04 1090 1841 0000 0001 0491 0541

  www.boskasteddies.com
  info@boskas.pl

  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.boskas.pl prowadzony jest przez MAGDALENĘ JAKUBOWSKĄ-MIĄSEK prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA JAKUBOWSKA-MIĄSEK BOSKAS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5242383935, REGON 140422161, adres poczty elektronicznej: info@boskas.pl.